Verankerd

Beeldspraak

Inspirerende teksten mèt attentiewaarde, teksten die tot de verbeelding spreken, dat is het specialisme van Méér dan Woorden. Behalve dat, zijn de teksten helder, makkelijk leesbaar, eigentijds, boeiend en inspirerend. En last but not least, specifiek op een doelgroep gericht.
Tekst en beeld versterken elkaar, zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Méér dan Woorden maakt daarom ook passende afbeeldingen bij uw tekst.